Giao hữu giải Bi lắc 2020

Vào tháng 9 Công ty đã tổ chức giải Bi lắc giữa Công ty Nam Hải với công ty Sao Sáng Design, chúc các bi lắc cơ có mùa giải đầy kịch tính  và nhiều điều bất ngờ!!!

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *